La nova web de l’EUSS

El dia 26 de maig es va inaugurar oficialment la nova pàgina web de l’EUSS, una posada en escena espectacular dins del programa en directe que es va fer a la tarda des de l’EUSS, amb el Feedbac de ràdio FlaixBac.
Imagen1 (2)
Us donem a conèixer el treball realitzat per l’àrea TIC de l’EUSS i l’empresa IN2 pel desenvolupament de la nova web, i agraïm a aquesta última el text amb les explicacions més tècniques del procés.

 

Els fonaments dels dissenys
S’ha dissenyat amb un llenguatge preparat per ser llegit en diversos dispositius, això ha fet que el disseny de pàgines web s’hagi ordenat i ha estat necessari aplicar els principis de disseny gràfic més radicals envers l’ordre visual des de l’aparició de les pàgines web.
Un dels objectius era descongestionar els espais de visualització i l’organització del discurs.
El missatge
S’ha de poder llegir i percebre en els elements gràfics, i transmetre la missió.
L’EUSS, forma a professionals que siguin capaços de treballar en equip, amb moltes hores de pràctiques i amb una alta formació en valors humanístics.
Imagen2
El discurs
Engineering by doing no és només un eslògan, és la primera opció d’un menú d’accés als contingunts. S’ha volgut que el contingut es presentés consecutivament per ordre d’importància però com a màxim amb dos elements diferents visibles alhora, potenciant la facilitat de lectura. A la resta de pàgines distingim dues àrees conceptuals: una primera de navegació i comunicació amb “titulars”…
Footer
El footer està també compost de dues subàrees: una primera d’accessos directes a parts destacades del site, i una segona destinadades a facilitar el contacte amb l’escola.
Logo i cercles
S’ha volgut fer servir el cercle del logo com a element icònic al llarg de total pa presentació gràfica de la web, perquè en posa en relació no només amb L’EUSS, sinó també amb l’enginyeria així com amb tot allò que funciona, amb “les coses que van rodones”.
La informació tècnica
L’EUSS venia d’un gestor de continguts fet a mida que feia que s’estigués molt lligat, fos difícil de mantenir i d’incorporar millores. Després de valorar diverses alternatives de gestors de continguts es va escollir Drupal 7 per la seva flexibilitat, estabilitat i per la quantitat de mòduls contribuïts que donen peces de funcionalitat.
Drupal permet d’una manera molt senzilla crear nous continguts i decidir-ne la visualització a on sigui necessari. També es va veure que hi ha una certa tendència de vàries universitats americanes (Standford, UCLA – University of California) que l’estan fent servir de base pels seus portals web.
Imagen3
Els objectius assolits
  • Multi-site
  • Migració de dades
  • Plantilles
  • Formularis
  • Responsive
  • Integració amb serveis de l’EUSS
  • Integració amb l’active directory de l’EUSS