Canvis en el magnetisme molecular de FePc‘s sobre plata descoberts per Sincrotró

L’ús de tècniques de sincrotró permet avui dia estudiar el magnetisme de fins i tot una sola capa de molècules. L’Elena Bartolomé, professora de l’EUSS, junt amb investigadors del ICMA (Instituto de Ciencia de Materiales  de Aragón), la Universitat de Padova (Italia) i l’ICN2 acaben de reportar l’estructura i propietats magnètiques d’una nova fase de molècules de Phetalocianines de ferro (FePc) evaporades sobre un monocristall de plata Ag(110).

L’experiment, portat a terme al Sincrotró ALBA de Barcelona, va permetre estudiar, el canvi en el magnetisme de les molècules a través d’un cicle d’oxigenació. Es va concloure que les molècules de FePc presenten una forta anisotropia planar, i que l’oxigenació produeix que el seu moment magnètic isotròpic augmenti de 7.2×10-2 mB/forat a 1.8×10-1 mB/forat. Els resultats s’han publicat en les Actes del SCTE (20th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements) que va tenir lloc a l’abril de 2016 a Zaragoza.48_Artículo_Bartolome_SCTE_2016

En el fotomuntatge es pot veure una imatge de STM (Scanning Tunneling Microscopy) d’una sub-monocapa de molècules de FePc sobre Ag(110) on es pot veure la coexistència de la nova fase descoberta “quasi-quadrada” (R3) i la fase quadrada (SQ); així com la distribució de molècules de FePc’s auto-organitzades sobre Ag(110) en la nova fase R3.