Tancament per crisi sanitària, ens quedem a casa

Davant l’amenaça de la pandèmia del la COVID-19 i seguint les instruccions que el Govern de la Generalitat ha transmès al conjunt del sistema educatiu de Catalunya,  RESOLUCIÓ SLT/719/2020, i Real Decret 463/2020 del Govern d’Espanya, des del 13 de març l’EUSS ha suspès l’activitat docent presencial.

Aquesta és substituïda per docència virtual. El professorat establirà les pautes de funcionament amb el seu alumnat.
En el cas de les pràctiques, el professorat proposarà accions específiques de substitució o reprogramació i les comunicarà a l’alumnat. Pel que fa a les pràctiques acadèmiques externes curriculars, en el cas que no es puguin realitzar perquè la institució de destí ha pres mesures que ho impedeixen, es valoraran les opcions alternatives en cada cas.

L’horari d’atenció telefònica general de l’EUSS serà de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 h de forma ininterrompuda.

Per contactar amb el professorat s’ha de fer via correu electrònic o bé pels mitjans que el propi professor/a hagi establert. Per contactar amb un servei es recomana contactar directament per correu electrònic.

L’edifici de l’EUSS romandrà tancat fins proper avís. Durant tot aquest període tot el personal de l’EUSS passa a realitzar teletreball. La docència es farà a distància i els serveis quedaran alterats, només es podran oferir aquells serveis que es puguin realitzar en modalitat teletreball.

Durant aquests dies, l’activitat a l’EUSS segueix i hem donat a conèixer com treballen des de casa professors i el personal d’administració i serveis. Hem parlat amb el Dr. Jordi Cruz, professor del departament de formació bàsica i que ens han donat les claus de la docència virtual i com ha adaptat les assignatures que imparteix a l’EUSS a la situació actual. L’Olga Vendrell, Cap de Development & acadèmic management suport i Cap del Servei intern de qualitat ens ha explicat, entre altres, com fan les reunions d’equip.

Els alumnes també han vist com la docència ha canviat i Roger Ferre, estudiant del grau en enginyeria electrònica industrial i automàtica i del grau en organització industrial, ha explicat la importància de l’EUSSTERNET per seguir les classes i l’activitat docent.