L’EUSS celebra el segon claustre del curs 2021-2022

El passat dimecres 2 de febrer es va celebrar el segon claustre del curs 2021-2022. La trobada es va fer de manera virtual i va començar amb la lectura i aprovació de l’acta anterior.

A continuació, Andreu Moreno i Víctor Gallardo, director i cap d’estudis de l’EUSS respectivament; van explicar l’informe de direcció i aquells aspectes acadèmics més rellevants.

Per la seva part, Ignasi Florensa, coordinador de l’Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent va presentar el darrer estudi inserció laboral, el qual recull les dades d’inserció i satisfacció de les persones titulades fa 5 anys i es complementa i valida els resultats que publica l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU).

Tot seguit, Olga Vendrell, cap del servei de qualitat va exposar les conclusions de l’informe de seguiment 2020-2021 i l’estat del procés de certificació del SGIQ.

Per últim, es va presentar la programació de les activitats de promoció previstes per la campanya 2022 i com a novetat, es va mostrar la imatge gràfica dissenyada per aquest curs.

El claustre va finalitzar amb un torn obert de paraula de les representants del PAS, del professorat i de la resta d’assistents.