L’EUSS celebra el segon claustre del curs 2022-2023

El dimecres 1 de febrer es va celebrar el segon claustre del curs 2022-2023. La trobada va començar amb la lectura i aprovació de l’acta anterior.

El segon punt de l’ordre del dia, va ser l’Informe de Direcció a càrrec d’Andreu Moreno, director de l’EUSS, qui va parlar de la revisió dels graus, de la introducció de la perspectiva de gènere a les titulacions i de l’adaptació dels graus al nou decret que es començarà a aplicar a partir del pròxim mes d’octubre; entre altres aspectes.

Tot seguit es va cedir la paraula a Ignasi Florensa, cap de l’Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent i futur director de l’EUSS, que va explicar els propers relleus que hi haurà en la composició de l’equip directiu quan finalitzi el mandat actual al capdavant de la direcció.

El tercer i quart punt de l’ordre del dia van ser els Aspectes Acadèmics a destacar de cara el segon semestre i l’actualització de l’Informe preliminar de la Certificació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), presentats per Víctor Gallardo, cap d’estudis i, Olga Vendrell, cap del Servei Intern de qualitat de l’EUSS, respectivament.

A continuació, Ignasi Florensa va tornar a prendre la paraula per explicar el darrer estudi d’inserció laboral que s’ha portat a terme des de l’Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent i que serveix com a eina de validació i complementària als informes que publica l’Agència Catalana de Qualitat Universitària (AQU) cada tres anys per valorar l’ocupació i el nivell salarial i de satisfacció dels graduats i graduades de l’EUSS.

En sisè lloc, Marta Jové, cap del Servei Intern de Promoció i Comunicació, va presentar la campanya publicitària i la programació de les activitats de promoció previstes per la campanya 2023.

Finalment, l’Olga Vendrell i el César Latorre, membres del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions van presentar els resultats de les simulacions de ciberatacs que s’han portat a terme durant el primer semestre del curs.

El claustre va finalitzar amb el torn obert de paraula de les representants de l’alumnat, del PAS, del professorat i de la resta de persones assistents.