Satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis 2n semestre del 2022-2023

La setmana del 15 al 19 de maig es va procedir a recollir la satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis, durant el segon semestre del curs 2022-2023. Per fer-ho es va llençar una doble enquesta en format paper, presencial a les aules: una per valorar cada docent de cada assignatura cursada i una altra per valorar els diferents serveis de l’Escola.

La participació va ser del 62,8% en l’enquesta de docència (70,4% el semestre anterior) i del 46,3% en la de serveis (68,6% el semestre anterior). És habitual una baixada en el segon semestre del curs.

La satisfacció mitjana de l’alumnat amb el professorat va ser de 8,1 (sobre 10) i amb els serveis de 7,6 (sobre 10). Tots dos valors es mantenen a nivell de notable i estan alineats amb els resultats dels darrers anys.

Analitzant els resultats de l’enquesta de satisfacció amb la docència, s’aprecia que la mitjana a totes les preguntes se situa en un interval molt alt, va de 7,1 a 8,7 (sobre 10).

La mitjana superior (8,7) s’ha obtingut, per cinquè semestre consecutiu, en la pregunta “El/la professor/a porta preparada l’assignatura a classe”. La pregunta amb mitjana inferior (7,1) ha estat “A l’inici de la classe, la majoria d’estudiants hi són presents”, per tercer semestre consecutiu.