Article publicat a IEEE Transactions on Power Electronics  

El Dr. Àngel Borrell acaba de publicar un article titulat “Remote Negative-Sequence Voltage Fair Compensation in Grid-Forming Inverter-Based Islanded AC Microgrids” a la revista IEEE Transactions on Power Electronics, en colaboració amb investigadors del Department d’Enginyeria Electrònica de la UPC a Vilanova i la Geltrú.

La presència de càrregues desequilibrades en sistemes d’energia genera desequilibris de voltatge que pertorben el funcionament d’equips sensibles com motors d’inducció, convertidors electrònics de potència i accionaments de velocitat ajustable. Per abordar aquest problema, en aquest article es presenta un nou esquema de control per realitzar una compensació justa de voltatge de seqüència negativa de forma remota en qualsevol node d’una microxarxa AC aïllada basada en inversors formadors de xarxa. La compensació justa redueix el desequilibri de voltatge del node remot ajustant el voltatge de sortida de seqüència negativa dels inversors d’acord amb un objectiu predefinit. Per exemple, l’objectiu podria ser igualar el voltatge de sortida de seqüència negativa dels inversors. Alternativament, l’objectiu podria ser reduir aquest voltatge en alguns inversors per pertorbar menys les càrregues locals a costa d’augmentar-lo en altres inversors.

Per tant, el controlador proposat aconsegueix dos objectius de control: la reducció del voltatge de seqüència negativa en un node remot i la compensació justa a través dels inversors que presten aquest servei. El controlador també presenta una operació “plug-and-play” i en paral·lel inherent. A diferència dels controladors de compensació de voltatge de seqüència negativa de darrera generació, el funcionament de l’esquema de control s’aconsegueix només transmetent la mesura del voltatge del node remot, reduint significativament les dades de control de comunicació. L’article presenta el disseny de control de senyal gran i l’anàlisi d’estabilitat, així com el rendiment en una microxarxa de laboratori amb resultats experimentals seleccionats.