Article d’Àngel Borrell a l’IEEE Transactions on Power Electronics

El Dr. Àngel Borrell acaba de publicar un article titulat “Remote Multi-Nodal Voltage Unbalance Compensation in Islanded AC Microgrids” a la revista IEEE Transactions on Power Electronics, un treball realitzat en col·laboració amb la UPC de Vilanova i la Geltrú.

Les microxarxes (MG, en anglès) estan exposades a la deterioració de la qualitat del voltatge a causa de la presència de desequilibri de voltatge. Per fer front a aquest problema, les solucions existents basades en unitats de Generació Distribuïda (DG) interficades per electrònica de potència ofereixen dos tipus d’estratègies per a la compensació del desequilibri de voltatge, segons si la compensació es realitza en un node remot o en diversos nodes locals. El primer tipus es limita a un sol node, i el segon tipus es limita a aplicar-se a la sortida de les unitats de DG (localment).

En aquest treball, els autors presenten un esquema de control multi-nodal on les DG poden compensar el desequilibri de voltatge en diversos nodes remots del MG, superant així les limitacions de les estratègies de l’estat de l’art. En particular, el voltatge de seqüència negativa s’elimina en tants nodes remots com unitats de DG disponibles. Es presenta una aproximació sistemàtica per a la natura d’entrada múltiple/sortida múltiple (MIMO) del problema que cobreix tres aspectes. En primer lloc, es estableix una estratègia de control MIMO quadrada i es deriva una prova de viabilitat per avaluar si el problema es pot resoldre. En segon lloc, la interacció de creuament entre els múltiples controladors es minimitza seleccionant òptimament quines DG contribuiran a mitigar els desequilibris remots. En tercer lloc, s’analitzen la estabilitat i les dinàmiques transitòries. Els resultats experimentals de laboratori corroboren el rendiment del control.