Satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis 1r semestre del 2023-2024

La setmana de l’11 al 15 de desembre es va procedir a recollir la satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis, durant el primer semestre del curs 2023-2024. Per fer-ho es va passar una doble enquesta en format paper, presencial a les aules: una per valorar el o la docent de l’assignatura i una altra per valorar els diferents serveis de l’Escola.
La participació va millorar, sent del 71,9% en l’enquesta de docència (62,8% el semestre anterior) i del 65,6% en la de serveis (46,3% el darrer semestre).
La satisfacció mitjana de l’alumnat amb el professorat va ser de 7,7 (sobre 10) i amb els serveis de 7,4 (sobre 10). Tots dos valors es mantenen estables en el notable en els darrers anys.

Analitzant els resultats de l’enquesta de satisfacció amb la docència, s’aprecia que la mitjana a totes les preguntes se situa en un interval molt alt, va de 7,2 a 8,5 (sobre 10). En aquesta ocasió, la pregunta amb la mitjana inferior (7,2) és “El/la professor/a motiva i desperta interès per l’assignatura” i la mitjana superior (8,5) s’ha obtingut en la pregunta “El/la professor/a porta preparada l’assignatura a classe”, per sisè semestre consecutiu.