L’EUSS introdueix la figura del XERPA a les aules

xerpaDes de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià s’ha posat en marxa un projecte de mentorització entre alumnes anomenat XERPA (Xarxa d’Estudiants Retornant Part del seu Aprenentatge), que s’aplica a l’assignatura d’Empresa de primer curs del Grau d’Enginyeria i a les assignatures de Màrqueting Industrial i Gestió del Canvi i de l’equip humà de quart curs del Grau d’Enginyeria en Organització Industrial, totes elles del primer semestre.

Es tracta d’una experiència de col·laboració en la que alumnes de quart, els XERPA, assessoren i dirigeixen a equips d’alumnes de primer curs en la realització d’un pla d’empresa. Aquesta figura s’integra totalment dins de cada equip de treball i s’implica en el procés creatiu, organitzatiu i productiu de l’equip, per ajudar-los i dirigir-los en el seu pla d’empresa.

Per tant, es pretén, per una banda, facilitar als alumnes de primer curs l’experiència dels alumnes de quart curs, que es converteixen així en mentors, i per l’altre, es vol proporcionar als alumnes de quart curs unes pràctiques en les que desenvolupar competències relacionades amb el màrqueting industrial i amb la gestió de projectes i equips humans.

El motiu de la inclusió del XERPA en l’equip de treball va ser la de resoldre el conflicte de l’elecció d’un líder. Per realitzar la seva tasca el XERPA ha de desenvolupar les competències específiques i transversals de les assignatures de Màrqueting Industrial i Gestió del Canvi i de l’equip humà en les quals s’han matriculat.