La Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat aprova el Pla d’Igualtat de l’EUSS

El dimecres 5 de juliol es va reunir la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat per aprovar el primer Pla d’Igualtat de l’EUSS.

Des de que es va constituir la Comissió d’Igualtat el novembre de 2019, l’elaboració d’un Pla d’Igualtat per tal de garantir una igualtat real d’oportunitats entre dones i homes sempre ha estat sobre la taula i avui per fi és una realitat.

Quan l’any 2020 es van publicar al BOE dos Reials Decrets que regulaven els plans d’igualtat (RD 901/2020) i la igualtat retributiva entre dones i homes (RD 092/2020), va sorgir la necessitat de constituir una Comissió Negociadora per liderar l’elaboració del Pla d’Igualtat. El primer pas de la Comissió Negociadora va ser fer una diagnosi de la situació actual de l’EUSS, a través de la recopilació i anàlisi de dades per tal d’identificar els punts forts i febles de la institució en matèria d’igualtat. El segon pas va ser establir propostes de millora en aquells ítems més febles i finalment, instaurar un sistema de seguiment de l’aplicació d’aquestes.  

El dia 14 de juny es va presentar la proposta de Pla d’Igualtat al Claustre, òrgan on hi estan representats tots els col·lectius de la comunitat universitària. Aquell mateix dia es va obrir un període d’exposició pública per tal que tothom pogués traslladar els seus comentaris i suggeriments a la Comissió Negociadora, fins al 23 de juny. Un cop incorporades les aportacions rebudes, es va procedir a l’aprovació del primer Pla d’Igualtat de l’EUSS.

Imatge dels membres de la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat de l’EUSS