Article de Jordi Cruz a la revista Energies

El Dr. Jordi Cruz acaba de publicar un article titulat:”Biotechnological Valorization of Waste Glycerol into Gaseous Biofuels—A Review” a la revista Energies de l’ambit de l’enginyeria química i quimica mediombiental amb la professora Joanna Kazimierowicz d’enginyeria medioambiental de la Bialystok University of Technology.

L’EUSS disposa d’un acord d’intercanvi de professors, staff i alumnes amb aquesta universitat i aquesta col·laboració es va forjar amb una visita que aquesta professora va fer a l’EUSS el passat setembre de 2023.