El professor de l’EUSS Àngel Borrell publica un article a la revista ‘IEEE Transactions on industrial electronics’

El Dr. Àngel Borrell, professor de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), conjuntament amb investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), acaben de publicar un article titulat A Sliding-Mode Control in a New Reference Frame for Three-Phase UPFR With Extended Control Range a la revista ‘IEEE Transactions on industrial electronics’.

Aquest article presenta una nova estratègia de commutació per a un rectificador de factor de potència unitari (*UPFR) que utilitza control en mode lliscant (*SMC). El *SMC tradicional en el marc natural sofreix un problema d’acoblament creuat entre controladors a causa de la tensió del punt neutre. Per a solucionar aquest problema, s’aplica una transformació no lineal per a obtenir les tensions i corrents en un nou marc de referència bidimensional. A partir de les variables transformades, s’obté un model no lineal i es dissenyen dues superfícies de mode lliscant diferents utilitzant comparadors de banda d’histèresi.

La transformació no lineal es basa en una estratègia de commutació que no sols evita el problema de l’acoblament creuat, sinó que a més injecta un tercer harmònic en el senyal de control, proporcionant un rang de control ampliat.

Com a resultat, es dissenya un *SMC que proporciona propietats rellevants com a robustesa de la tensió de sortida, ràpida resposta transitòria enfront de canvis bruscos de càrrega i caigudes de tensió de xarxa. Cal destacar la disponibilitat de resultats experimentals per a validar les aportacions teòriques d’aquest article.