El professor de l’EUSS Jordi Cruz publica un article a la revista ‘Energies’

El Dr. Jordi Cruz, professor de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), conjuntament amb investigadors de diversos centres universitaris de Polònia, acaben de publicar un article titulat The Biosynthesis of Liquid Fuels and Other Value-Added Products Based on Waste Glycerol—A Comprehensive Review and Bibliometric Analysis a ‘Energies’, una revista d’alta reputació internacional.

En aquest treball es caracteritzen els mecanismes i s’avalua l’eficiència dels mètodes existents, a través d’una revisió bibliogràfica extensa, per a la utilització microbiològica del glicerol residual en biocombustibles líquids, inclosos el biodièsel, el bioetanol i el biobutanol, i s’identifiquen altres vies de producció de productes de valor afegit. L’obtenció de productes de valor afegit a partir del glicerol residual determina en gran manera la millora de la viabilitat econòmica de la producció de biocombustibles i es correspon amb el model d’una economia circular sense residus ni emissions.

Els autors assenyalen que un dels principals reptes és la necessitat de millorar l’eficiència dels processos de producció en el pas a nivell de laboratori a gran escala. Finalment, apunten la necessitat de desenvolupar noves normatives legals i mecanismes de suport econòmic per facilitar aquest salt de proves en laboratoris en l’àmbit global de la indústria.