L’EUSS celebra el darrer claustre del curs 2022-2023

El passat dimecres 14 de juny es va celebrar el darrer claustre del curs 2022-2023, que es va iniciar amb la lectura i aprovació de l’acta anterior.

En primer lloc, va prendre la paraula el Dr. Andreu Moreno, director de l’EUSS, per abordar el procés d’adaptació dels graus al Reial Decret 822/21 i per presentar, juntament amb Olga Vendrell, el nou pla d’Igualtat de l’EUSS.

A continuació, Víctor Gallardo, cap d’estudis, i Marta Mata, secretària acadèmica, van explicar en quines assignatures s’oferirà la possibilitat d’examinar-se amb avaluació única i van fer un repàs del calendari acadèmic dels pròxims mesos i del calendari de gestió acadèmica de juny, juliol i setembre, recordant les dates de matriculació per l’alumnat de nou accés i per l’alumnat de l’EUSS.

El sisè punt de l’ordre del dia era la Certificació Institucional, a càrrec d’Olga Vendrell, cap del Servei intern de qualitat, qui va explicar l’estat de l’acreditació institucional obtinguda el passat mes de març, amb l’informe favorable de l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU). Aquesta implica que totes les titulacions oficials de l’EUSS quedin automàticament acreditades per un període de 6 anys.

Tot seguit, va prendre la paraula el Dr. Ignasi Florensa, cap de l’àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent per presentar el nou organigrama de l’EUSS a partir del curs 2023-2024, quan ell assumeixi la direcció del centre.

Per acabar, Víctor Gallardo i el Dr. Andreu Moreno van voler dirigir unes emotives paraules de comiat a tot el personal de l’EUSS, van agrair la feina feta al llarg del seu mandat davant de la direcció de l’EUSS i van desitjar la millor de les sorts al futur equip directiu, qui afronta aquesta nova etapa amb moltes ganes i il·lusió.

Finalment, el claustre va acabar amb el torn de paraula als representants d’Alumnes, PAS i professorat i a la resta de persones assistents.