L’EUSS celebra el darrer claustre del curs 2022-2023

El passat dimecres 14 de juny es va celebrar el darrer claustre del curs 2022-2023, que es va iniciar amb la lectura i aprovació de l’acta anterior.

En primer lloc, va prendre la paraula el Dr. Andreu Moreno, director de l’EUSS, per abordar el procés d’adaptació dels graus al Reial Decret 822/21 i per presentar, juntament amb Olga Vendrell, el nou pla d’Igualtat de l’EUSS.

A continuació, Víctor Gallardo, cap d’estudis, i Marta Mata, secretària acadèmica, van explicar en quines assignatures s’oferirà la possibilitat d’examinar-se amb avaluació única i van fer un repàs del calendari acadèmic dels pròxims mesos i del calendari de gestió acadèmica de juny, juliol i setembre, recordant les dates de matriculació per l’alumnat de nou accés i per l’alumnat de l’EUSS.

El sisè punt de l’ordre del dia era la Certificació Institucional, a càrrec d’Olga Vendrell, cap del Servei intern de qualitat, qui va explicar l’estat de l’acreditació institucional obtinguda el passat mes de març, amb l’informe favorable de l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU). Aquesta implica que totes les titulacions oficials de l’EUSS quedin automàticament acreditades per un període de 6 anys.

Tot seguit, va prendre la paraula el Dr. Ignasi Florensa, cap de l’àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent per presentar el nou organigrama de l’EUSS a partir del curs 2023-2024, quan ell assumeixi la direcció del centre.

Per acabar, Víctor Gallardo i el Dr. Andreu Moreno van voler dirigir unes emotives paraules de comiat a tot el personal de l’EUSS, van agrair la feina feta al llarg del seu mandat davant de la direcció de l’EUSS i van desitjar la millor de les sorts al futur equip directiu, qui afronta aquesta nova etapa amb moltes ganes i il·lusió.

Finalment, el claustre va acabar amb el torn de paraula als representants d’Alumnes, PAS i professorat i a la resta de persones assistents.

L’EUSS celebra l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2022-2023

El dimecres 5 d’octubre va tenir lloc l’acte d’inauguració del curs 2022-2023. El Dr. Andreu Moreno, director de l’EUSS, i el Dr. Jordi Latorre, vicepresident del patronat de la Fundació Rinaldi, van donar la benvinguda a l’alumnat de primer curs. L’acte es va celebrar en un auditori ple de gom a gom.

Núria Rubió, adjunta a Direcció General – Direcció Departament Empresa IMPELIA i Alumni de l’EUSS va ser la persona encarregada d’impartir la lliçó inaugural d’enguany: “Estar en cada moment allà on vols estar”.

Rubió es va graduar el 2004 com a enginyera Tècnica Industrial a l’EUSS i posteriorment va cursar un màster en Energies Renovables a IMG Smart Education. Té una llarga trajectòria laboral, amb més de 15 anys d’experiència. Els seus inicis van ser com a enginyera de vendes a ABB i posteriorment a Schneider Electric, on més tard va exercir com a Manager de producte de Mitja Tensió. Els 3 anys següents va treballar a Seat com a enginyera de qualitat. El 2014 va començar a treballar a Endesa, primer com a Gestora d’Empresa i posteriorment com a Gestora de Grans Clients. El 2019 va exercir com a responsable Territorial de la Zona Nord-est de Powen, empresa especialista en energia solar fotovoltaica i des d’aquest darrer any és Adjunta a Direcció General-Direcció Departament Empresa d’IMPELIA, un campus professional que promou el desenvolupament professional de joves i professionals, impulsant la seva carrera perquè puguin tenir un impacte positiu al seu entorn personal, a l’empresa i a la societat, a través de la competència professional, la responsabilitat personal i l’esperit de servei.

S’inicia el curs 2022-2023 amb la setmana presemestral

Dilluns 12 de setembre es van iniciar les classes per l’alumnat de primer curs. Els grups del matí van arribar a les 10 h i els grups de la tarda a les 17 h. Els esperava el Dr. Andreu Moreno, director de l’EUSS, per donar-los la benvinguda. Tot seguit se’ls va presentar el departament de l’estudiant i Alumni.

A continuació, va prendre la paraula el Sr. Víctor Gallardo, cap d’estudis qui va presentar la setmana presemestral o setmana d’acollida.

Al llarg d’aquesta setmana es duran a terme classes de reforç de matemàtiques, física i un curs de reforç de fonaments d’enginyeria. També s’explicaran aspectes acadèmics com el programa de tutoria, la intranet de l’EUSS, el servei de biblioteca, etc. I dijous 15 de setembre es farà una taula rodona amb membres de l’equip d’EUSS MotorSport de totes les especialitats.

L’alumnat de segon, tercer i quart curs s’incorporaran a les classes el dilluns 19 de setembre.

L’EUSS celebra el primer claustre del curs 2022-2023

El passat dimecres 7 de setembre es va celebrar el primer claustre del curs 2022-2023. La reunió va començar amb les paraules de benvinguda del president del patronat, el Sr. Orlando González.

A continuació es va procedir a la lectura i aprovació de l’acta anterior i el Dr. Andreu Moreno, director de l’EUSS, va presentar l’informe de direcció, el qual va tractar el procés d’implementació de revisió dels graus; concretament del 3r curs del grau de Mecànica, d’Organització Industrial i del grau d’Electrònica Industrial i Automàtica i la implementació per primera vegada del 3r curs del grau d’Automoció i el 4t curs del grau d’Energies Renovables i Eficiència Energètica. Posant èmfasi a la importància del temari, però també de les competències transversals i dels resultats d’aprenentatge.

Tot seguit, en l’informe de direcció es van explicar les baixes, les altes i els canvis de personal que hi ha de cara aquest nou curs i el relleu en la direcció del centre de cara el curs 2023-2024.

El quart punt de l’ordre del dia feia referència a aspectes acadèmics d’inici de curs: per una banda, el procés de matrícula i les dades provisionals de matriculació obtingudes en l’assignació de juliol.

Víctor Gallardo, cap d’estudis, va prendre la paraula per informar el personal de com serà l’inici del curs 2022-2023 i la benvinguda a l’alumnat de nou accés; la setmana presemestral per l’alumnat de nou accés i Ignasi Florensa va tornar a posar sobre la taula el treball i avaluació de competències transversals.

Per la seva part, el Carlos Ortega, cap del departament de projectes, va explicar els canvis en els Treballs de Fi d’Estudis que s’esperen per aquest curs.

Finalment, l’Olga Vendrell, cap del servei de qualitat, va explicar l’estat del procés de certificació del SGIQ que es portarà a terme el pròxim mes d’octubre. 

El claustre va finalitzar amb un torn obert de paraula dels representants del PAS, del professorat, de l’alumnat i de la resta d’assistents.