Article publicat a Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

El Dr. Jordi Cruz acaba de publicar un article titulat “Near infrared sensors for the precise characterization of salt content in canned tuna fish” a la revista Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, en colaboració amb l’IRTA (Institute of Agrifood Research and Technology).

Les tecnologies no invasives podrien ajudar a garantir els estàndards de qualitat de la tonyina en llauna. L’objectiu d’aquest estudi era investigar la capacitat dels espectròmetres d’infraroig proper de sobretaula (FT-NIR) i de baix cost (LC-NIR) per determinar el contingut de sal i la textura en el tonyin en llauna. La distribució del contingut de sal també es va investigar utilitzant imatges hiperespectrals (HSI) i tomografia computada. Es van adquirir espectres del tonyin en llauna i es va realitzar un anàlisi de referència. Es van utilitzar regressions de mínims quadrats parcials i anàlisi discriminant per desenvolupar models predictius de contingut de sal i models de classificació de textura.

Els errors predictius del contingut de sal van ser del 0,10%, 0,22% i 0,22% per a FT-NIR, LC-NIR i HSI, respectivament. No sempre es va distribuir homogeniament el contingut de sal a la llauna, cosa que es va atribuir a les diferències en el contingut de sal entre les parts internes i externes del tonyin. Els sensors de baix cost podrien ser una solució adequada per estandarditzar la producció i possibilitar l’etiquetatge nutricional precís, però es necessiten algoritmes més sofisticats per identificar defectes de textura.