L’EUSS celebra l’últim claustre del curs amb temes com Qualitat, el RRI i els telèfons mòbils

El personal docent, acadèmic i administratiu de l’EUSS s’ha trobat aquest dimecres 12 de juny a la sala de juntes per celebrar el darrer claustre del curs 2023 – 2024. La reunió ha estat marcada per les novetats presentades pel Servei Intern de Qualitat (SIQ), la proposta de canvi del Reglament de Règim Intern de la universitat i la posada en comú final sobre l’ús del telèfon mòbil a les aules.

Com és habitual, el claustre ha començat amb la lectura i l’aprovació de l’acta anterior. Tot seguit, des del SIQ, Olga Vendrell i Joan Ramon Molero han presentat les novetats sobre el procés d’adaptació dels graus al Reial Decret 822/21.

L’equip del SIQ també ha parlat dels plans de millora de la universitat i del seu seguiment. Sobre aquests, Vendrell i Molero han destacat el treball amb el Pla d’Igualtat que, en els darrers mesos, ha permès visibilitzar si cal fer-ne canvis o determinar-ne l’enfocament.

En el següent punt, el director de l’EUSS, el Dr. Ignasi Florensa, ha explicat que l’equip directiu es planteja actualitzar el Reglament de Règim Intern (RRI) de la universitat, ja que el darrer document data del 2003. Per aquest motiu, ha convidat al professorat i el personal de l’EUSS a revisar el document per poder traslladar suggeriments o propostes.

Pel que fa a l’actualització del RRI, Florensa ha destacat que sobretot es vol adaptar el document a la llei de convivència universitària, que ha repassat davant del claustre.

En el darrer punt de l’ordre del dia, el Dr. Víctor Martínez, cap d’estudis, i la Dra. Marta Mata, secretària acadèmica, han fet un repàs del calendari acadèmic amb les dates referents a gestió acadèmica dels mesos de juny, juliol i setembre.

Finalment, després del torn de paraula als representants d’Alumnes, PAS i professorat, el claustre ha parlat sobre l’ús del mòbil i aparells electrònics a les aules. S’han compartit experiències i opinions i s’ha determinat que s’elaborarà una proposta concreta de normativa sobre aquest aspecte en un futur. També s’ha parlat de la importància de la comunicació bidireccional entre alumnes i docents