Les fonts d’informació, una eina de suport

Durant aquestes darreres setmanes, els alumnes de Direcció Estratègica d’Empreses, de 3r curs del Grau d’Organització Industrial, han passat per la biblioteca per a aprendre a utilitzar els recursos de fonts d’informació per a la realització dels seus treballs.

Fonts  com  les bases de dades SABI (Balanços), Scopus, WOS, INE (Instituto Nacional de Estadística), i d’altres.IMG_20160317_140507

Fruit de les reformes dutes a terme a la biblioteca, la tasca de formació es pot desenvolupar dins de la nova àrea d’atenció personalitzada.IMG_20160317_140429