La revista “Foc Nou” publica un article sobre el Sistema Preventiu i l’EUSS

A la revista “Foc Nou” número 469, de Juny-Agost de 2015, podeu trobar a les planes 28 i 29 l’article “Entre els Joves i amb els Joves. Estimar per pensar; pensar per a un més gran estimar”, del professor Àlex Damians, coordinador de Pastoral; i amb la col·laboració de dos alumnes i un professor de l’escola.

ed2023289699_1

Com donar a conèixer i viure el Sistema Preventiu des de la perspectiva d’un centre universitari de l’àmbit de les enginyeries industrials, i com adequar el trinomi “Amorevolezza, Ragione e Religione” als termes “Familiaritat, Enginy i Sentit”, per fer-lo més proper a un perfil d’estudiant jove i amb vocació tecnològica.
Podeu trobar la revista en format paper a la nostra biblioteca i també en suport digital a la plataforma iquiosc.cat.