Nou dipòsit d’evidències

L’EUSS (de la mà del Servei Intern de Qualitat) s’està preparant per passar l’acreditació de les seves titulacions oficials de Graus i Màster.
Un element fonamental d’aquest procés són les evidències, és a dir, totes aquelles proves que demostrin que les titulacions s’estan desenvolupant segons allò que s’havia previst inicialment i dins del marc de la qualitat.IMG_20150703_121501

En aquesta línia, l’EUSS avança un pas més i es marca com a objectiu recopilar en un arxiu les execucions dels estudiants de totes les assignatures.
Per execució dels estudiants s’entén qualsevol activitat feta durant el curs, amb els criteris de correcció i la valoració obtinguda. Alguns exemples són proves avaluatives, pràctiques, informes…

Un cop acabat el curs 2014-2015, els professors procedeixen a fer el dipòsit de les evidències d’aquestes execucions a l’arxiu.