RASMIA 2023-2025: investigació de materials per Radiació de Sincrotró

El Grup RASMIA, reconegut pel Govern d’Aragó, i del qual forma part la investigadora la Dra. Elena Bartolomé de l’EUSS com a col·laboradora, acaba de rebre finançament pel període 2023-2025. RASMIA (“RADIACIÓN SINCROTRÓN Y MATERIALES: INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICACIONES”) està liderat per la Dra. Gloria Subías i el Dr. Fernando Bartolomé i, actualment, compte amb 18 membres.

El Grup de Recerca RASMIA centra la seva activitat investigadora en el disseny, la producció i la caracterització avançada de materials magnètics, on el magnetisme es combina amb altres funcionalitats (ferroelectricitat, luminescència, transparència òptica, etc.) per a aplicacions en tecnologies sostenibles: spintrònica, tecnologies de la informació quàntica i refrigeració verda.

El tema principal de la recerca de RASMIA és l’ús de tècniques de radiació sincrotró per a la caracterització avançada d’aquests materials. Aquesta línia de recerca bàsica es complementa amb el desenvolupament de tecnologies pròpies i la seva transferència a la indústria. Amb aquesta finalitat, per exemple, el grup ha innovat en la recuperació, purificació i liqüefacció d’heli a petita escala, amb la producció d’un gran portafoli de patents llicenciades i resultats d’alt impacte arreu del món.

Referència: Grupo RASMIA https://inma.unizar-csic.es/en/research/research-groups/

Grupo RASMIA: https://inma.unizar-csic.es/en/research/research-groups/