Participació en el 2n Summer Camp d’AECOC i 96% d’inserció laboral dels graduats i graduades de l’EUSS

El passat 11 de juliol, la Mariona Martí, alumna d’Organització industrial i de Mecànica, va assistir al segon Summer Camp del Gran Consum organitzat per AECOC. Aquest Summer Camp consistia a establir el contacte entre 24 empreses i 120 alumnes seleccionats prèviament de 21 universitats d’Espanya.

La jornada va començar amb unes ponències de diferents directius de les empreses participants, seguides d’una xerrada d’emprenedoria de la mà de David Calle, el professor youtuber del moment i finalista del Global Teacher Prize 2017.

Abans i després de dinar es van enfrontar a un repte proposat per una empresa que els va tocar de manera aleatòria, en el seu cas va ser l’empresa Idilia Foods, una multinacional espanyola de l’alimentació amb marques com Nocilla o Colacao entre altres. Quan van tenir la solució al repte, el van exposar davant de les altres empreses i estudiants.

Per finalitzar la jornada, l’empresa MichaelPage (de reclutament i selecció de personal), va fer entrevistes a tots els estudiants per tal de tenir totes les seves dades a  disposició de les empreses assistents.

La Mariona afirma: “Sens dubte una bona oportunitat d’ocupabilitat que ens ha servit tant als estudiants que busquem una oportunitat en el gran consum com a les empreses que busquen captació de talent juvenil.”

AECOC 2º Summer Camp
Castelldefels Julio 2017
© Roger Castellon

 

En relació amb l’ocupació dels alumnes, el passat 12 de juliol l’Agència per a la Qualitat Universitària (AQU) va presentar els resultats de la 6a enquesta d’inserció laboral a les universitats catalanes. Els resultats d’aquest estudi posicionen als antics estudiants de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), graduats ara fa tres anys, en una posició privilegiada.

Les taxes d’inserció mostren una ocupació dels graduats i graduades de l’EUSS del 96% i estableix en un 91% el nombre que troba feina en un temps inferior a 3 mesos després de la graduació. El contracte de tipus fix o indefinit és el majoritari (amb un 71% dels graduats en aquesta situació),  9,2 punts percentuals per sobre de la mitjana dels graduats en enginyeria i 21,1 per sobre de la mitjana del sistema universitari català.

Un 97,5% treballa a temps complet, exercint majoritàriament funcions tècniques i/o directives, i en menor ordre funcions de recerca i desenvolupament o comercials. Pel que fa al salari, el 69,5% dels graduats de l’EUSS té una nòmina superior als 24.000€ bruts anuals, un valor 26,6 punts percentuals per sobre de la mitjana dels graduats del sistema universitari català.

La valoració dels estudis és molt satisfactòria. La formació teòrica i pràctica és valorada de forma notable amb un 7,4 i 7,3 sobre 10, clarament superior a la mitjana del conjunt dels estudis equivalents: 6,6 per la formació teòrica i 5,5 per la formació pràctica. En relació a les competències transversals, es destaquen la solució de problemes, el treball en equip i les competències en l’ús dels recursos informàtics. Igualment, la satisfacció amb el centre també destaca en positiu, amb un 86% dels graduats que tornaria a estudiar a l’EUSS.