Estada postdoctoral als Estats Units

El Dr. Carlos Luque-Corredera, professor de l’EUSS, ha realitzat una estada postdoctoral de recerca aquest estiu a la ciutat de Newark, a l’estat de Delaware (USA).

La recerca s’ha dut a terme en la Universitat de Delaware, en el grup d’investigació liderat pel Prof. Donald A. Watson, cap del departament de química, i concretament en el camp de metodologia sintètica, amb l’objectiu d’optimitzar condicions de reaccions d’acoblament d’enllaços C-C. Aquestes reaccions són mundialment conegudes i són emprades en les rutes sintètiques de molts fàrmacs i medicaments que es compren actualment en les farmàcies.

Mitjançant aquesta experiència, es vol encoratjar tant a estudiants com a professors de l’EUSS a realitzar intercanvis que puguin enriquir a la persona i a la seva formació. Animeu-vos!