El Dr. Antoni Pèrez presenta els qüestionaris de Moodle generats amb R

El dijous 11 de novembre, el Doctor i professor Antoni Pèrez va presentar a l’Emath els qüestionaris de Moodle amb feedback ric generats amb R que fa servir a l’EUSS i a la Universitat Oberta de Catalunya. 

El que es fa és crear en R la “intel·ligència” de la qüestió. Aleshores es combina amb LaTeX, que és amb el que es generà tot el que l’estudiant veurà a Moodle.

Amb R es pot fer servir la potència de R per parametritzar la pregunta. Es poden arribar a parametritzar vectors o, fins i tot, arxius de dades, de manera que persones diferents, o una mateixa persona en diferents intents, rebin preguntes amb dades diferents.

El fet de treballar amb LaTeX permet crear un feedback més ric als i les estudiants, ja que, en lloc de fer servir l’editor de Moodle, es fa servir tota la potència de LaTeX per generar un text formalment ric.

Aquests qüestionaris es van començar a fer servir a física elèctrica el 2020 i s’han estès, almenys a física. Normalment es deixen per tal que l’alumnat practiqui i pugui veure si sap resoldre problemes d’exemple.