L’EUSS celebra la Jornada d’acollida per l’alumnat de nou accés

El passat dimecres 14 de juliol es va celebrar la Jornada d’acollida per a estudiants de nou accés del curs acadèmic 2021-2022. L’objectiu d’aquesta jornada és donar la benvinguda al nou alumnat i explicar el procés de matrícula.  

Es van programar dues sessions informatives, la primera, a les 10 h i la segona, a les 16 h. En ambdues sessions, totes les persones presents van ser rebudes pel director de l’EUSS, el Dr. Andreu Moreno, i la secretària acadèmica, la Dra. Marta Mata, per explicar-los els detalls concrets del procediment de matrícula.

A continuació, l’equip de Gestió Acadèmica amb l’ajuda de la responsable del Servei Intern de Qualitat, i la col·laboració activa d’altres membres del personal de l’escola, van fer el circuit de verificació de la documentació prèvia per formalitzar la matrícula.

L’alumnat de primera assignació es matricularà entre el 15 i 20 de juliol.

Tutoria interna de la matrícula del curs 2018-2019

El dimecres 30 de maig es va celebrar la sessió informativa interna als alumnes de l’EUSS, en dos grups: al matí a les 12 h per a 1r i 2n curs, i a la tarda a les 15.30 h per a 3r i 4t curs.

El professor i Cap d’estudis Víctor Gallardo junt amb la professora i Secretària Acadèmica Marta Mata, van ser els encarregats d’informar del pla docent del curs 2018-2019, amb l’explicació de les assignatures de cada curs, i d’aquells aspectes d’interès docent per als alumnes, com ara el procés de tutoria, matrícula i orientació, les terceres llengües, les beques, el TFG, les pràctiques professionals, la mobilitat internacional i el voluntariat, així com els postgraus que s’ofereixen.

Un cop finalitzada la sessió informativa es van quedar els corresponents tutors i tutores per fer la reunió de tutoria de matrícula, per tal de revisar i recordar els aspectes més  importants que facilitin un bon desplegament del procés per a la matrícula del curs 2018-19.