El professor Llorenç Servera és un nou doctor a l’EUSS

El 18 de Desembre de 2014 el professor Llorenç Servera va defensar la seva Tesi Doctoral a la UB, amb el títol: Elements de captació i emmagatzematge d’energies residuals del medi.

08_Tesi_LlorencServera_2014

New materials for energy storage. Carbon nanofibers decorated with MnO2 used in electrode supercap

 

Aquesta tesi tracta de fer una aportació, des del punt de vista de la nanotecnologia, al disseny dels elements per l’aprofitament de l’energia residual present en l’ambient principalment en forma tèrmica, cinètica o solar per produir energia elèctrica i emmagatzemar-la, focalitzant l’actuació en el disseny electrònic, en la recerca de noves formes d’emmagatzematge d’energia elèctrica i en demostrar amb casos pràctics, la seva viabilitat tècnica. Pel que fa al emmagatzematge elèctric s’ha desenvolupat una nova tècnica per implementar supercondensadors amb materials nanoestructurats.