Seguiment del procés de fermentació del vi mitjançant mesures de la velocitat ultrasònica en cellers

Les mesures de propagació de la velocitat ultrasònica permeten seguir el procés de fermentació malolàctica que es dóna en la producció del vi. Fins ara, aquestes mesures s’havien de realitzar en condicions de laboratori, en mostres molt ben controlades tèrmicament, la qual cosa impedia l’aplicació d’aquest mètode en entorns industrials. El Dr. Miquel Àngel Amer (EUSS) i el Grup de Sistemes Sensors (UPC) acaben de publicar un treball en el qual proposen dos mètodes diferents de compensació de la temperatura, que permetrien realitzar aquest tipus de mesures en cellers.

28_Imagen2

Velocitat de propagació ultrasònica al llarg del temps en una mostra de vi del Penedès. Dades compensats en temperatura aplicant un coeficient de temperatura de (a) 0.52 ms-1 per ° C, (b) 0.96 ms-1 per ° C, (c) dades compensats estimades a partir de les concentracions d’àcid màlic i làctic

[Text complet: “Temperature Compensation of ultrasonic velocity during the malolactic Fermentation process”, MA Amer et al., Meas. Sci. Technol. 26, 125.602 (2015)].