Avancem en qualitat

La Comissió d’Adaptació dels Graus (CAG) segueix desenvolupant la seva tasca programada amb la fita per poder lliurar tota la documentació sol·licitada i requerida, per a l’adaptació dels graus en el nou marc normatiu del RD 822/21. En aquests dies ha quedat enllestida la part referida als Resultats d’Aprentatge (RA’s) i es continua treballant en d’altres aspectes per tenir a punt les noves memòries dels nostres graus.

Amb la participació dels caps de departament i dels coordinadors de titulacions, així com el cap d’estudis i el director, i el suport del Servei Intern de Qualitat, s’està desenvolupant tota la tasca assignada a la CAG.

També s’està aprofitant l’oportunitat proposada des de formació de l’OQD de la UAB per participar en els cursos sobre el sistema de qualitat universitària. Seran un total de 14 sessions, entre presencials i virtuals, distribuïdes entre el 27 de maig i l’11 de juliol de 2024.