Avancem en qualitat

La Comissió d’Adaptació dels Graus (CAG) segueix desenvolupant la seva tasca programada amb la fita per poder lliurar tota la documentació sol·licitada i requerida, per a l’adaptació dels graus en el nou marc normatiu del RD 822/21. En aquests dies ha quedat enllestida la part referida als Resultats d’Aprentatge (RA’s) i es continua treballant en d’altres aspectes per tenir a punt les noves memòries dels nostres graus.

Amb la participació dels caps de departament i dels coordinadors de titulacions, així com el cap d’estudis i el director, i el suport del Servei Intern de Qualitat, s’està desenvolupant tota la tasca assignada a la CAG.

També s’està aprofitant l’oportunitat proposada des de formació de l’OQD de la UAB per participar en els cursos sobre el sistema de qualitat universitària. Seran un total de 14 sessions, entre presencials i virtuals, distribuïdes entre el 27 de maig i l’11 de juliol de 2024.

La qualitat, un element de l’ADN de l’EUSS

Després de que l’EUSS assolís l’Acreditació Institucional el març d’aquest any, el Servei Intern de Qualitat continua la seva tasca enfocat a noves fites per garantir-ne la qualitat de la docència i els serveis vinculats pel bon funcionament del centre universitari.

D’una banda, des de juny 2023 hi ha un grup de treball amb els caps de departament i els responsables de titulació per treballar l’adaptació dels graus en el nou marc normatiu del RD 822/21. Es tracta de la Comissió d’Adaptació dels Graus. Ja ha assolit una primera fita com és harmonitzar els Resultats d’Aprenentatge (RA) de les titulacions, i a partir d’ara seguirà treballant baixant al nivell de matèria per a tancar el procés en les assignatures.

Actualment també hi ha dues fites en marxa en paral·lel, com és la revisió del Manual del Sistema Gestió Intern de Qualitat (SGIQ) i dels seus processos, i la preparació de l’Informe de Seguiment de Centre (ISC) amb la revisió dels estàndards. El tret de sortida d’ambdues tasques va ser el dimecres 27 de setembre amb una trobada a la sala de juntes per fer-ne el kick-off. Hi ha planificat tot un calendari per desenvolupar les diferents reunions de treball i està previst enllestir les feines durant el desembre, ja que a finals de gener de 2024 cal haver enviat els documents aprovats pels diferents estaments a l’Oficina de Qualitat Docent (OQD) de la UAB.

La revisió dels estàndards tenen lloc dins de la Comissió Acadèmica i de Qualitat (CAQ), incorporant aquelles persones convidades que siguin necessàries pel bon desenvolupament del treball; mentre que la revisió dels processos del SGIQ es treballa de forma particular amb cadascuna de les persones propietàries de cada procés i l’equip del SIQ, dins de les seves reunions periòdiques.