Investigació sobre la comptabilitat ambiental, estudis passats i tendències futures: nou article de Jessica París i Keivan Amirbagheri

La Dra. Jessica París i en Dr. Keivan Amirbagheri acaben de publicar l’article titulat “Investigació sobre la comptabilitat ambiental: estudis passats i tendències futures” a la revista Environment, Development and Sustainability. Aquest treball ha estat realitzat en col·laboració amb el Department of Business de la Universitat de Barcelona.

En aquest estudi s’ha realitzat una anàlisi exhaustiva de les publicacions i citacions en matèria de comptabilitat ambiental des de 1976 fins al 2020. S’han analitzat un total de tal de 1.370 articles indexats de la base de dades Scopus, que es van caracteritzar mitjançant indicadors bibliomètrics com els autors més citats, les revistes, les universitats i els països amb el major nombre de publicacions. Els resultats demostren un augment significatiu de la recerca en comptabilitat ambiental durant el període analitzat, amb 643 articles citats almenys 10 vegades i 1182 articles citats almenys una vegada. A més, s’han identificat els articles més rellevants sobre el tema, així com els països, les institucions, les revistes i els autors principals. Aquesta investigació, realitzada mitjançant un estudi bibliomètric, contribueix significativament a la comprensió de les tendències i l’evolució de la producció científica en comptabilitat ambiental, amb implicacions valuoses per als governs, directors d’empreses i investigadors interessats en millorar les pràctiques de comptabilitat ambiental.