L’ensenyament matemàtic protagonista a la trobada del grup de recerca EDUParadigms a Barcelona

  • L’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) acull la trobada d’una trentena d’experts de l’àmbit de la didàctica per a reflexionar sobre l’ensenyament matemàtic als centres educatius.
  • La trobada es converteix en una oportunitat per definir noves línies estratègiques, després de fer-se públic els suspens en matemàtiques i comprensió lectora a l’informe PISA 2023.

Com abordar l’ensenyament matemàtic a les escoles, instituts i universitats, perquè sigui un èxit? L’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) ha acollit aquest gener les jornades “La transició entre paradigmes a la ensenyament de les matemàtiques i altres disciplines” dins del projecte coordinat EDUParadigms, on una trentena d’experts del món de la docència en diferents etapes educatives han reflexionat sobre les dificultats d’implementar processos d’indagació que permet desenvolupar diferents competències transversals i específiques en els estudiants.

EDUParadigms “Condicions per a la transició entre paradigmes en l’ensenyament de les matemàtiques i altres disciplines” concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació per al període 2022-2026, és un projecte coordinat que pretén avançar en la transició cap a “el paradigma de qüestionar el món”, analitzant les limitacions que es presenten en aquest procés i les possibles estratègies didàctiques per a superar aquestes dificultats. L’objectiu és donar continuïtat a una línia de recerca, els recorreguts d’estudi i la investigació, en diferents etapes educatives, des d’educació infantil, primària i secundària, fins a l’etapa universitària.

En el projecte hi han participat una trentena d’investigadors, tant de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) com de la Universitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Madrid o la Universitat de Jaén, entre altres.

La Dra. Noemí Ruiz, docent i membre del Grup de Recerca de l’EUSS, ha explicat que es tracta d’un “projecte d’alt interès social i educatiu”, però també “molt pertinent”, sobretot si es tenen en compte els plantejaments internacionals d’institucions com l’OCDE, l’ONU o la UNESCO, en relació amb els sabers del segle XXI, així com del seu alineament amb la consecució dels ODS, en particular.

“En l’àmbit concret de l’educació matemàtica, podem veure també la pertinència del projecte en encaixar de manera clara amb les propostes d’alfabetització matemàtica que orienten proves com les PISA, TIMSS i, fins i tot, la recent LOMLOE, centrades en la resolució de problemes, la modelització i el raonament”, afegeix. Les jornades s’han dut a terme al mateix temps que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat un pla de reforç de matemàtiques i comprensió lectora. La mesura arriba després del suspens dels alumnes espanyols en aquestes matèries, segons l’informe PISA 2023.

Ruiz ha explicat que aquest tipus de jornades serveixen per veure quins reptes es poden dur a terme a l’aula i quins canvis són necessaris per portar a terme nous projectes amb els alumnes. “Aquesta reflexió ens permet veure quins són els recursos necessaris pels i les docents per a poder millorar i fer que aquesta matemàtica aplicada a través de la investigació sigui un aprenentatge pels estudiants universitaris, ja que desenvolupen habilitats i coneixements vinculats a un repte motivador”, explica Noemí Ruiz. “L’objectiu és que els i les alumnes estiguin capacitats per afrontar reptes professionals en el futur”, conclou.

Entre els experts participants, a més de la Dra. Noemí Ruiz, també hi ha el director de l’EUSS, Ignasi Florensa, i la docent Kristina Markulin. En el projecte també hi figuren Iria Fraga i el Victor Martínez, també professors de l’EUSS, com a equip de treball.