Segon claustre de l’EUSS del curs 2020-2021

El passat dimecres 27 de gener es va celebrar el segon claustre de l’EUSS corresponent al curs 2020-2021. Aquest es va realitzar de manera virtual a través de l’aplicació Meet.

En primer lloc, l’Andreu Moreno, director de l’escola universitària, va donar la benvinguda a tot el personal de l’EUSS i va procedir amb l’Informe de direcció. A continuació, l’Olga Vendrell, cap del Servei Intern de Qualitat, va presentar les conclusions de l’Informe de Seguiment 2018-2019 i 2019-2020.

El següent punt de l’ordre del dia era fer una valoració de l’adaptació a les restriccions sanitàries originades per la pandèmia de la covid-19 durant el primer semestre i explicar els criteris que s’aplicaran durant el segon semestre. Andreu Moreno i el cap d’estudis, Víctor Gallardo, van ser els encarregats de fer aquesta valoració.  

Per últim, Marta Jové, cap del Servei Intern de Promoció i Comunicació va explicar la programació de les activitats de promoció prevista per aquest curs i la publicitat contractada per la campanya d’enguany.

El claustre va finalitzar amb el torn de paraula dels representants dels i les alumnes, del PAS i del professorat i es va obrir a la resta del personal.