Formació en qualitat docent

Entre el dilluns 27 de maig i el dijous 11 de juliol en Joan Ramon Molero, membre del Servei Intern de Qualitat (SIQ), ha participat en unes sessions formatives sobre qualitat docent proposades per l’Oficina de Qualitat Docent (OQD) de la UAB. Han estat 14 sessions entre presencials i virtuals, al 50%, i una d’elles taller pràctic sobre un aplicatiu web de qualitat docent. L’equip de formació han estat membres de l’OQD, principalment per volum de sessions, en Joan Antoni Alcaide i la Núria Marzo, del cos tècnic de l’oficina.

Les temàtiques abordades han estat: Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i l’Acreditació institucional, Procés de verificació i extinció, Resultats d’aprenentatge i Guies docents, Indicadors i Informació Pública, Procés de seguiment, Procés de modificació, RUCT, Satisfacció i Enquestes, i Avaluació de l’Activitat Docent.

La qualitat docent és un element estratègic de l’acció educativo-social de l’EUSS, i per aquest motiu va adoptar un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que asseguri a alumnes i altres col·lectius de la comunitat acadèmica la plena satisfacció de les seves necessitats i expectatives. Una política de qualitat encaminada a implementar, desplegar, revisar, difondre i millorar aquest SGIQ propi, i mantenir l’Acreditació Institucional assolida el març de 2023.