Article presentat a “XXXIII Jornadas de Paralelismo” (JP2023)

El Dr. Andreu Moreno ha col·laborat en l’article “Performance Analysis of a Non-Spatial Agent-Based Model Simulation” presentat a les XXXIII Jornadas de Paralelismo el passat 20-22 de setembre a Ciudad Real.

En aquest article els hem presentat una implementació Repast HPC d’una xarxa social no espacial de codi obert en un model basat en agents. Repast HPC inclou la implementació de xarxes per facilitar el desenvolupament de models paral·lels basats en agents no espacials. Malgrat això, no inclou mecanismes de partició d’agents per distribuir agents entre recursos computacionals. Per tant, la distribució està en mans del desenvolupador. Una mala distribució dels agents implicaria un excés de comunicacions entre processos. En aquest treball s’han desenvolupat dos mètodes de partició de xarxa per comprendre els efectes de la partició simple en una simulació no espacial.