L’alumnat de quart curs del grau en Enginyeria d’Automoció es forma en AUTOSAR

Dimarts 3 d’octubre es va realitzar un seminari introductori sobre AUTOSAR dins de l’assignatura “Subsistemes Intel·ligents del Vehicle” de 4t curs del grau en Enginyeria d’Automoció.

El seminari el van realitzar dos representants de la delegació de Vector a Barcelona.

AUTOSAR és l’estàndard d’arquitectura de software amb que el es desenvolupen les unitats de control electrònic (centraletes) dels vehicles. Vector és una de les empreses que ofereix solucions per AUTOSAR. A l’assignatura “Subsistemes Intel·ligents del Vehicle” l’alumnat es forma en AUTOSAR amb les eines de Vector i podran obtenir la certificació “Vector Certified Embedded Professional Associate (CEA)” si superen l’examen de Vector.