Estada d’investigació al Perú

La Dra. Noemí Ruiz va realitzar una estada d’investigació a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) del 6 al 11 d’octubre del 2023.

Durant l’estada ha impartit dos tallers, un sobre anàlisis del curriculum del Perú i l’altre d’àlgebra lineal, en assignatures de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas, ha participat en els tribunals de seguiment de treballs finals del Instituto de investigación sobre educación matemática i dues conferències titulades:
* Los problemas de investigación en didáctica: el caso del álgebra Visión desde la teoría antropológico de lo didáctico (7 octubre, format híbrid)
* Una mirada al pasado para comprender los retos actuales del sistema educativo. Infraestructuras para crear comunidades de investigación (11 de octubre, format híbrid).

L’experiència ha servit per compartir línies d’investigació amb altres docents i investigadors en Didàctica de les matemàtiques, creant la base per futures col·laboracions.

Publicació de capítol de llibre: “A tripla descontinuidade na formação matemática em engenharia como germe de um PEP”

Iria Fraga, Víctor Martínez Junza i Ignasi Florensa han publicat un capítol titulat A tripla descontinuidade na formação matemática em engenharia como germe de um PEP, que es pot trobar en el llibre Percursos de estudio e pesquisa à luz da Teoria Antroplógica do Didáctico, publicat per l’Editorial CRV de Sao Paulo.

En aquest capítol es caracteritza de manera preliminar la discontinuïtat que experimenta l’alumnat de les enginyeries en la seva formació matemàtica i que s’esquematitza en la figura 1. A través d’una campanya d’entrevistes es descriu com l’activitat existent en les assignatures de formació matemàtica és sensiblement diferent de l’activitat matemàtica que apareix en les assignatures enginyerils. L’article acaba amb la hipòtesi que la implementació d’un Recorregut d’Estudi i Investigació en les assignatures de l’àmbit matemàtic podria suavitzar aquest fenomen associat a la discontinuïtat interna en els estudis d’enginyeria.

Figura 1.