El professor Jordi Cruz viatja a Miami per participar en un projecte de recerca amb doctorands de la facultat de Química de la Florida International University

Del 10 al 16 de juny el professor de l’EUSS, Jordi Cruz, va estar fent recerca amb doctorands de la facultat de Química de la Florida International University situada a Miami (Estats Units), en el marc d’una beca Erasmus+ KA 107.

Dins de la facultat de Química, va mantenir contacte amb el professor José Almirall i la professora associada Lauryn DeGreeff del departament de química forense. Per aquesta estada li van proporcionar dades de 3 estudiants de doctorand per a treballar:

En primer lloc, juntament amb Katherine Castro, van intentar veure l’afectació del temps i tipologia de contaminació en explosius i substrats com la pólvora, el C4 i el nitrat d’amoni, així com les relacions que es podien veure amb els cromatogrames de Cromatografia de Gasos-Masses (CGMS).

En segon lloc, amb Fantasia Whaley van monitoritzar mitjançant Multivariate Curve Resolution- Alternate Least Squares (MCR-ALS) com canvia la composició de la sang amb el pas del temps un cop aquesta surt del cos humà. Això es correlaciona amb el tipus de sang que els gossos policia que fan recerca poden detectar de cadàvers o de gent ferida.

Per acabar, va treballar amb les dades d’Agnes Winokour. Aquestes al provenir de la FBI són confidencials i no se’n pot publicar la temàtica, exceptuant si finalment es publica a una revista científica en forma d’article. 

A part del treball amb dades, va estar duent a terme un experiment amb gossos policia que detectaven components presents en explosius. Es van estar adquirint vídeos de com els gossos interactuaven amb la mostra, així com dades amb sensors que mesuraven la freqüència i la intensitat de respiració dels gossos. 

L’experiència del professor Jordi Cruz va ser molt enriquidora, va poder ajudar a estudiants de doctorat a extreure un plus de les dades que tenien fruit del seu treball experimental, en un departament directament connectat als estaments federals ( FBI, DEA, FDA) dels EEUU i de l’estat de Florida.

Jordi Cruz amb Fantasia Whaley (esquerra) i Katherine Castro ( dreta)

Departament de Física i Química de la FIU

Prova de detecció de components d’explosius