L’EUSS organitza una sessió informativa online per l’alumnat de l’EUSS

Tal com estava previst en el calendari acadèmic, el dimecres 27 de maig es va realitzar la Sessió Informativa Interna adreçada a l’alumnat de l’EUSS. Per una banda, a les 12:00 h per a l’alumnat de 1r i 2n curs i per l’altra, a les 15:30 h per a l’alumnat de 3r i 4t curs, aquesta última en dues parts: una primera comuna i una segona part específica per cada titulació.

Es va fer en modalitat online per l’aplicació Meet que fem servir normalment a les classes durant aquesta època de confinament. Cal destacar que va haver-hi una assistència extraordinària, connectant-se al matí 152 persones i a la tarda 56 persones. Mai hi havia hagut tanta assistència de forma presencial.

Es van explicar els aspectes acadèmics per al curs 2020-2021 per tal de saber quina és la planificació dels estudis i les novetats que s’afegeixen. Una d’elles la incorporació de més assignatures en idioma anglès, i una altra novetat important: el canvi de pla d’estudis entrant, el nou pla a 2020 per a primer curs, amb una implantació progressiva curs a curs, on el pla actual (o ja pla vell) s’anirà extingint. Es van donar les orientacions i recomanacions per encarar les tutories de matrícula, que juntament amb els tutors i tutores es realitzaran a partir del 22 de juny fins al 3 de juliol.

L’exposició es va desenvolupar per part del personal amb responsabilitats a les àrees d’interès que s’estaven exposant. Va discórrer amb normalitat i al final de l’exposició l’alumnat va formular preguntes i dubtes, tant per xat com per micròfon, que es van anar contestant al moment.