L’EUSS presenta els nous plans d’estudis

El passat dimecres 26 de maig es van realitzar diverses sessions informatives internes per explicar els plans d’estudis del proper curs 2021-2022 i el procés d’implementació del nou pla d’estudis 2020 per tal d’ajudar al professorat a encarar les tutories de matrícula i facilitar el procés de matrícula a l’alumnat.

Aquestes sessions informatives es van retransmetre de forma telemàtica i van convocar a tot l’alumnat i personal del centre.

També es van tractar altres aspectes acadèmics com les terceres llengües a l’EUSS, el programa de beques i de mobilitat internacional, els Treballs de Fi de Grau, les pràctiques en empreses, etc.

La jornada es va dividir en tres blocs: en primer lloc, es va celebrar la sessió informativa per l’alumnat de 1r i 2n curs; a continuació, la sessió per a l’alumnat de 3r curs (part comuna) i finalment, la part específica per l’alumnat de 3r curs de cada grau.

Totes les sessions van ser gravades per fer-les accessibles a aquelles persones que no van poder-hi assistir.

Sessió del matí: Alumnat de 1r-2n curs

https://drive.google.com/file/d/17JNwSE_k8dU_NRtrebwQ7K3RFh_3KS3r/view?usp=sharing

Sessió de tarda: Alumnat de 3r-4t curs (part comuna):
https://drive.google.com/file/d/10XvC2T2FS5lFeNxtEaj347M5zn5twTyn/view?usp=sharing

Sessió de tarda: Alumnat de 3r-4t curs (part específica):

  • Sessió informativa Grau en Enginyeria en Organització Industrial

https://drive.google.com/file/d/1IGIpYbTdrRWzetOIbPXUKB_lFij_XZMZ/view?usp=sharing

  • Sessió informativa Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Doble Grau

https://drive.google.com/file/d/1eMOFcD-s1vnkPLO8se2zlRIpFwkd_1bU/view?usp=sharing

  • Sessió informativa Grau en Enginyeria Elèctrica

https://drive.google.com/file/d/17M-9pbsB3wGJvJHYBqCSTLfA0CFtkV7g/view?usp=sharing

  • Sessió informativa Grau en Enginyeria Mecànica

https://drive.google.com/file/d/1yiujm6P7FvIxYKtI0RFDmgneTAPv4NOK/view?usp=sharing