Nova recerca sobre l’ús de recursos audiovisuals a la docència

El passat dilluns 6 de juliol es va presentar a l’Edulearn 2015 una recerca encapçalada per en Toni Pérez, professor de l’EUSS i la UOC, i duta a terme per en Víctor García Hernández, estudiant de doctorat. En aquesta recerca s’estudiaven els diversos tipus de vídeo que es poden fer servir amb finalitats docents i es feia una recerca qualitativa per estudiar la percepció que tenien els estudiants. Per fer aquesta recerca es van entrevistar diversos estudiants de l’EUSS, presencial, i la UOC, virtual. Entre els principals resultats s’ha pogut veure que els estudiants d’ambdós entorns agraeixen molt les explicacions detallades de resolucions de problemes, i també s’ha pogut veure que, en general, els estudiants fan un bon ús del vídeo i el fan servir com a recolzament per avançar en la resolució. Per contra, la principal diferència entre ambdós entorns és que els estudiants presencials consideren que és irrellevant que es vegi el professor; però els estudiants virtuals sí que agraeixen veure el professor que fa l’explicació.Vimeo01 Vimeo02 vimeo03

L’Edulearn és un congrés internacional que té lloc a Barcelona i que forma part de la llista de congressos indexats i de referència en l’àmbit d’educació.

index_edulearn15