Un vídeo fet per alumnes de l’EUSS promociona les màquines de robòtica de l’empresa ABB

Els alumnes de Robòtica Avançada Alex Alvarado, Antoni Xavier Espuña, Marti Solà, Anna Dopazo i Javier Abad de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) han presentat un treball en format audiovisual per a la promoció de l’empresa ABB de robòtica. Es tracta d’un vídeo d’un minut i mig en què el grup explica, en anglès, el disseny d’una eina per als robots industrials del laboratori de robòtica de l’EUSS.

L’abast d’aquest treball sobre aquesta eina, un gripper magnetic, va des del disseny de les parts mecàniques, les comunicacions entre el robot, una Raspberry Pi que fa les funcions de controlador principal i una ESP32CAM que captura les imatges, així com la programació del robot i la visió per ordinador amb OpenCV.

Cal destacar també que per la Raspberry Pi s’ha integrat un sistema operatiu i compilat les llibreries de OpenCV  per optimitzar l’ús de la memòria i millorar la velocitat de procés.

El treball s’ha fet com a resultat de la col·laboració entre ABB Robotics i l’EUSS per tal de promocionar l’equipació dels laboratoris de la universitat en l’àmbit global. Gràcies a la peça audiovisual, l’empresa de robòtica disposa de material per a poder ensenyar com s’utilitzen els seus productes a les aules dels centres universitaris.

Nova recerca sobre l’ús de recursos audiovisuals a la docència

El passat dilluns 6 de juliol es va presentar a l’Edulearn 2015 una recerca encapçalada per en Toni Pérez, professor de l’EUSS i la UOC, i duta a terme per en Víctor García Hernández, estudiant de doctorat. En aquesta recerca s’estudiaven els diversos tipus de vídeo que es poden fer servir amb finalitats docents i es feia una recerca qualitativa per estudiar la percepció que tenien els estudiants. Per fer aquesta recerca es van entrevistar diversos estudiants de l’EUSS, presencial, i la UOC, virtual. Entre els principals resultats s’ha pogut veure que els estudiants d’ambdós entorns agraeixen molt les explicacions detallades de resolucions de problemes, i també s’ha pogut veure que, en general, els estudiants fan un bon ús del vídeo i el fan servir com a recolzament per avançar en la resolució. Per contra, la principal diferència entre ambdós entorns és que els estudiants presencials consideren que és irrellevant que es vegi el professor; però els estudiants virtuals sí que agraeixen veure el professor que fa l’explicació.Vimeo01 Vimeo02 vimeo03

L’Edulearn és un congrés internacional que té lloc a Barcelona i que forma part de la llista de congressos indexats i de referència en l’àmbit d’educació.

index_edulearn15