EUSS seu de la taula rodona ‘Código amarillo: los retos de seguridad en la industria’ de Pilz

L’empresa Pilz va triar l’EUSS per celebrar el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball el passat divendres 26 d’abril fent una interessantíssima taula rodona, ‘Código amarillo: los retos de seguridad en la industria’, on professionals dels diferents àmbits implicats en la seguretat laboral han exposat el seu punt de vista respecte a la situació al sector, els avenços realitzats, els reptes que es plantegen i els obstacles que hi ha per reduir la sinistralitat.

El Dr. Ignasi Florensa, director de l’EUSS, ha fet una breu benvinguda i ha donat la paraula al conductor i moderador de la taula rodona que ha estat en Jan Puig, responsable de màrqueting de Pilz España i Portugal, qui ha presentat als participants i els ha anat fent preguntes.

A la taula rodona han participat el Javier Cruz, consultor de seguretat a Pilz i professor a l’EUSS; la tècnica de seguretat a teknics | Advanced Engineering and Assembly, Nuria Grau; la directora de seguretat i salut a la feina d’Audens Food, Laura Moreno, i el responsable del Servei d’Automòbils, Metrologia i Productes de la Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, Esteban Aguilar Ramos.

Ha estat una hora, amb connexió streaming per facilitar l’accés a tothom, on s’han plantejat qüestions fonamentals, com la responsabilitat en la seguretat a l’àmbit laboral, quins aspectes han de tenir en compte els fabricants de màquines, com es duen a terme els controls i inspeccions, el paper dels tècnics de seguretat i de l’administració, els canvis normatius que suposa el nou Reglament de màquines de la UE, el treball de formació que es duu a terme als centres educatius, la conscienciació dels treballadors, etc. En aquest enllaç trobareu l’enregistrament audiovisual de la taula rodona.

Un cop acabada la taula rodona els participants han pogut visitar les instal·lacions dels laboratoris de l’EUSS fent especial èmfasi en l’espai dedicat al taller de l’equip EUSS MotorSport i el laboratori d’Automòtica i Robòtica nodrit amb força material de seguretat industrial Pilz.

Conferència sobre Seguretat Industrial

El passat dijous 19 de novembre, es va celebrar una ponència sobre la Llei 9/2014 de la Generalitat de Catalunya sobre Seguretat Industrial pels alumnes que cursen l’assignatura d’Instal·lacions en Edificis de 4t curs del grau en Enginyeria Mecànica i del grau en Enginyeria Elèctrica.

Aquesta conferència, que es va poder seguir presencialment i per streaming, va anar a càrrec de l’Inspector Tècnic Manuel de Pedro, del Servei de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya.

El ponent ens va explicar els aspectes més importants d’aquesta Llei entre els quals destaquem:

– La simplificació dels tràmits administratius. De fet es podran registrar les instal·lacions amb només una Declaració Responsable del titular d’aquesta. La resta de documentació, projectes, memòries, certificats, inspeccions, etc. Restarà en poder del titular i només s’haurà de presentar quan la demani l’Administració.

– L’absència de reglamentació extra i tràmits addicionals. Les administracions locals no podran afegir reglamentació ni exigir tràmits addicionals en temes de seguretat industrial.

– La fixació de les quotes d’inscripció i de modificació del registre de les instal·lacions. De manera que els organismes de control no podran cobrar de més per aquest tràmit.

Al final de la xerrada l’alumnat va poder fer les seves consultes i dubtes a l’inspector, al qual agraïm la seva disposició i esforços per aclarir aquests temes que afecten a tothom, doncs, tal com ell va destacar, a Catalunya hi ha prop de 5 milions d’instal·lacions registrades: ascensors, elevadors de baixa tensió, de clima i frigorífiques, d’emmagatzematge de GLP, etc.